De Batouwse Energiecoöperatie

In 2030 willen we onze eigen energie opwekken voor Overbetuwe en Neder-Betuwe met wind en zon. Met De Batouwse worden we samen de trotse eigenaar van deze duurzame bronnen. De opbrengsten blijven in onze gemeenschap en wij houden de regie. Dit betekent betaalbare energie voor iedereen toegankelijk. Samen beslissen we hoe de opbrengsten worden besteed, of het nu in onze eigen portemonnee is of in projecten om onze buurt te verbeteren. Doe mee, samen plukken we de vruchten.

Lees hier meer over De Batouwse en waar wij voor staan.

Organisatie

De Batouwse is de handelsnaam van Energiecoöperatie Midden-Betuwe U.A.. Wij zijn een coöperatie, die wordt geleid door het bestuur. Leden van de Batouwse Energiecoöperatie hebben een stem in het beleid, die ze tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) kunnen laten gelden.

Bestuur

 • Henk de Hartog

  Henk de Hartog

  “Maximaal benutten van lokale bronnen door samen energie lokaal te delen.”

 • Henk Pronk

  Henk Pronk

  “Als je wilt, is niks onmogelijk.”

 • Joost Lindner

  Joost Lindner

  “Als je doet, doe dan goed!”

Onze visie: Lokale duurzame energie voor iedereen

In 2030 willen we onze eigen energie opwekken met wind en zon. Als coöperatie worden we eigenaar van deze duurzame bronnen, waardoor de opbrengsten lokaal blijven en wijzelf de regie houden. Op die manier voorzien we onze gemeenschap van betaalbare energie, toegankelijk voor iedereen.

Mooi dat we zelf energie gaan opwekken, maar hoe regelen we dat?

De lokale energieomslag: Onze kans

De energietransitie is in volle gang. De verschuiving naar het lokaal opwekken van duurzame energie geeft ons de kansen om het heft in eigen hand te nemen. De Batouwse wil lokaal opwekte energie in onze buurt leveren en zo het stroomnetwerk zo min mogelijk belasten. Hierdoor hebben we zeggenschap over het gebruik van onze energie en helpen we om netcongestie te voorkomen, in samenwerking met netbeheerders. Onze focus ligt niet alleen op het opwekken van duurzame energie, maar ook op slim gebruik ervan.

Samenwerken voor lokale oplossingen

Elk dorp, elke wijk en elk buurtschap heeft haar eigen dynamiek, vraagstukken en kansen. De Batouwse zoekt samenwerking met initiatieven in onze dorpen en buurten. Wij zijn nieuwsgierig naar plannen en zoeken altijd naar manieren om elkaar te ondersteunen. Zo versnellen we de lokale energietransitie en maken we onze omgeving een beetje mooier en leuker.

Dat begint bij het delen van kennis en ervaring en ons gezamenlijke netwerk. Ook kun je ons informatiesysteem gebruiken om een buurtaanpak en besparingscampagne op te zetten of door met ons samen te werken in projecten: van idee tot realisatie van een lokaal en duurzaam project.

Samen duurzaam opwekken, hoe doe je dat?

Gelijktijdigheid: Optimaal gebruik van lokale energie

Het cruciale punt is om duurzame energie te gebruiken wanneer deze beschikbaar is, dit noemen we gelijktijdigheid. Of het nu waait of de zon schijnt, we kunnen deze energie direct gebruiken of opslaan. Dat kan door batterijenopslag of omzetting in warmte of waterstof.

Op die manier kunnen we op een later moment gebruik maken van deze energie, bijvoorbeeld voor TV kijken, het huis verwarmen of autorijden. Ons doel is dus om zowel energie op te wekken, als om deze lokaal op te slaan en te gebruiken.

Klinkt leuk, hoe doen we dat?

Samen werken aan een groene toekomst

In samenwerking met betrokken inwoners, ondernemers en bestuurders wil De Batouwse werken aan een energiegemeenschap in Overbetuwe en Neder-Betuwe. We streven ernaar om initiatieven om te zetten in concrete resultaten, ideeën te stimuleren en te bevorderen. Dit kan variëren van isolatie- en energiebesparingsprojecten in straten of wijken tot zonnedaken op scholen en de gezamenlijke inkoop van duurzame energie.

Ons ideaalbeeld is dat elke buurt, wijk, bedrijventerrein of dorp een actieve groep heeft waarmee we samenwerken om kansen te benutten voor lokale energietransitie, verduurzaming en biodiversiteit.

De kracht van samenwerking

De Batouwse staat niet alleen in haar missie. We werken samen met andere coöperaties en energiegemeenschappen. De Batouwse is lid van EnergieSamen en EnergieSamenRivierenland. We omarmen het idee van Local4local en geloven in de kracht van samenwerking en ondersteuning in ons netwerk.

Belangrijke documenten