Eerste coöperatief zonnepark in Neder-Betuwe

DODEWAARD, 14 mei 2024

De Batouwse, energiecoöoperatie voor Midden-Betuwe, zet een belangrijke stap in de lokale energievoorziening voor Neder-Betuwe en Overbetuwe. De coöperatie gaat investeren om eigenaar te worden van Zonnepark Dalwagen in Dodewaard. Hiervoor gaat de Batouwse eigen vermogen werven bij inwoners.

De coöperatie wil zo het eerste coöperatieve zonnepark in het gebied realiseren. ‘Alle grote energieprojecten in Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn nu van grote bedrijven, zonder lokaal eigendom. Dat moet anders’ zegt Joost Lindner, projectleider en bestuurslid. ‘De Batouwse bouwt aan een lokale, duurzame energievoorziening, waarvan de opbrengsten lokaal blijven. Zo houden inwoners controle over hun energie. Onze deelname in Zonnepark Dalwagen past perfect in deze overtuiging.’

Overeenkomst

De Batouwse heeft een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Greencells. Afspraak is dat de coöperatie de mogelijkheid heeft om Zonnepark Dalwagen geheel over te nemen. ‘Het gaat om 50% in de ontwikkelfase en later bij financial close nog eens 50%’, vertelt Joost. ‘De coöperatie gaat dit deels financieren door geld op te halen bij inwoners en bedrijven, die voor hun investering rendement ontvangen. De eerste stap is het werven van 2,5 ton in de ontwikkelfase. De coöperatie kan hier nu mee aan de slag en wil deze stap eind van de zomer af te ronden.

Zonnepark Dalwagen

De vergunningsaanvraag voor het zonnepark is in december 2023 ingediend bij de gemeente Neder-Betuwe. Als alles volgens plan verloopt wordt later dit jaar de vergunning verleend. Het zonnepark komt het perceel direct tegen de zuidkant van de Betuwelijn tussen de Kerkstraat en Dalwagen in. In het ontwerp is veel aandacht voor biodiversiteit, herbruikbaarheid en een optimale benutting van schaarse grondstoffen. Van de 9,6 hectare is ca 2,5 hectare aan de oostkant gereserveerd voor natuurontwikkeling en als bufferzone voor omwonenden. Het park kan jaarlijks ongeveer 7.500 MWh opwekken, voldoende om zo’n 2500 huishoudens van stroom te voorzien. Bijzonder is dat het zonnepark een zonvolgend systeem krijgt, een primeur in de regio. Met dit systeem draaien de panelen met de zon mee.

Lokale energievoorzieningen

In 2030 wil De Batouwse energie opwekken in en voor de regio Midden-Betuwe met wind en zon. De eerste stap is gezet door deel te nemen aan het Local-4-Localproject. Samen met andere energiecoöperaties in het Rivierengebied werkt De Batouwse aan een nieuw energiesysteem waarbij beschikbaarheid van energie en een eerlijke prijs voor lokaal opgewekte stroom en warmte centraal staan.