Gemeenteraad Neder-Betuwe geeft verklaring van geen bezwaar

Alle grote energieprojecten in Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn van grote internationale bedrijven, zonder lokaal eigendom. Dat moet anders! Daarom wil de coöperatie samen met haar leden investeren om eigenaar te worden van het zonnepark Dalwagen in Dodewaard. Zo kan het eerste coöperatieve zonnepark in het gebied worden gerealiseerd.

Het zonnepark krijgt een zonvolgend systeem, een primeur! Met dit systeem draaien de panelen met de zon mee. Hierdoor is er meer ruimte voor natuur. Ook voorkomt het onnodige pieken op het stroomnet, wat helpt de belasting van het overvolle stroomnet te beperken. Het ontwerp van het zonnepark is goed doordacht. Er is aandacht voor biodiversiteit, herbruik­baarheid en een optimale benutting van schaarse grond­ stoffen.  Het park kan jaarlijks ongeveer 7.500 MWh opwekken, voldoende om zo’n 2500 huishoudens van stroom te voorzien.

Vergunning is aangevraagd

Op 13 juni heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe voor een verklaring van geen bedenking gestemd. De vergunningsaanvraag komt nu ter inzage. Omwonenden hebben dan 6 weken de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De verwachting is dat in augustus een voorlopige vergunning afgegeven wordt. Na toekenning van de voorlopige vergunning kan er nog bezwaar bij de provincie Gelderland worden gemaakt. Met de voorlopige vergunning in de hand kan een aanvraag worden gedaan voor de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE). Deze ondersteuningsmaatregel is belangrijk omdat het een minimale prijs voor de opgewekte stroom garandeert.

Meedoen?

De Batouwse wil zo snel mogelijk voor de helft eigenaar van het project worden en het na de bouw volledig overnemen. Alleen als lid van de batouwse kun je participeren in het zonnepark. Voor de ontwikkelfase is ongeveer 240.000 euro nodig. Iedereen kan meedoen. Dat kan al voor 100 euro tot maximaal 20.000 euro per lid. Je ontvangt een risicopremie van 30% bij financial close en 2% per jaar op het ingelegde geld. Inschrijven is mogelijk tot en met 31 juli. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het prospectus op debatouwse.nl en kom naar een informatiebijeenkomst.

Meer informatie en bijeenkomsten

Met de batouwse werken we samen aan een duurzame toekomst vol mogelijkheden. Voor onszelf en onze kinderen, voor onze dorpen en iedereen in de Betuwe. Wil je meer weten over de coöperatie, het zonnepark en de participatiemogelijkheden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden en nodigen we je uit voor bijeenkomsten.