Zonnepark Dalwagen

Doe mee aan ons zonneproject bij Dodewaard

Bij Dodewaard komt het Zonnepark Dalwagen. Met De Batouwse Energiecoöperatie hebben we de kans om dit project van ons te maken. Zo zorgen we dat we aan het stuur zitten en meebeslissen hoe dit project eruit komt te zien en waar de opbrengsten naar toe gaan. Voor dit project werken we samen met het bedrijf Greencells.

File op het stroomnet: wel netaansluiting, géén transportvermogen

Het project loopt onverwacht vertraging op door netcongestie. Dit betekent dat het zonnepark wel een netaansluiting heeft, maar geen transportvermogen. Hierdoor kan de opgewekte elektriciteit niet geleverd worden aan het netwerk. De netbeheerder heeft aangegeven dat dit probleem op zijn vroegst in 2028 kan worden opgelost, mogelijk zelfs een jaar later.

Greencells, de ontwikkelaar van het project, had eerder aangegeven dat zowel de aansluiting als het transportvermogen veiliggesteld waren. Dit blijkt nu niet het geval te zijn, wat zorgt voor extra onzekerheid en een langere verwachte realisatietijd. Dit wijkt af van de afspraken die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 mei zijn gemaakt en de informatie in het prospectus. De verwachting was toen dat het zonnepark in 2026 zou leveren.

De basisafspraken met Greencells blijven overeind, en de intenties veranderen niet. Wel moeten de details opnieuw besproken worden.

Uitstel van de inschrijfperiode

Het bestuur van De Batouwse heeft de wervingscampagne uit te gesteld en is in gesprek met Greencells om tot nieuwe afspraken te komen. Ook worden alternatieve manieren voor transport, zoals cable-pooling onderzocht. Dit houdt in dat de transportcapaciteit wordt gedeeld met andere duurzame projecten in de buurt. Een andere mogelijke oplossing is een directe kabel naar een nabijgelegen bedrijf of bedrijventerrein. Er zijn kansen, maar het is nog onduidelijk wat haalbaar is.

Herstart van de wervingscampagne

Eerst moet een nieuw investeringsvoorstel met bijbehorend prospectus aan de leden worden voorgelegd. Na instemming van de leden kan een nieuwe campagne gestart worden. Verwacht wordt dat later in 2024 of begin 2025 een nieuw voorstel kan worden voorgelegd aan de leden. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Schetsontwerp

Verklaring van geen bedenking

Op 13 juni heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe voor een verklaring van geen bedenking gestemd en komt de vergunningsaanvraag ter inzage. Dit is een belangrijke stap. Belanghebbende hebben in deze periode de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. We verwachten dat in augustus een voorlopige vergunning afgegeven kan worden. Daarna zal de subsidie aangevraagd worden. Ook kan er na de zienswijze periode een bezwaar ingediend worden bij de provincie. Dit kan leiden dan tot vertraging of het niet van het toekennen van een onherroepelijke vergunning.

Wat ons zonnepark bijzonder maakt

Het Zonnepark Dalwagen krijgt een zonvolgend systeem, een primeur in onze regio. Met dit systeem draaien de panelen met de zon mee. Hierdoor is er meer ruimte voor natuur en biodiversiteit. Ook voorkomt het onnodige pieken op het stroomnet, wat helpt de belasting van het overvolle stroomnet te beperken. Het ontwerp voor Zonnepark Dalwagen is goed doordacht, omdat er aandacht is voor biodiversiteit, herbruikbaarheid en een optimale benutting van schaarse grondstoffen.

Zonvolgend systeem

Natuurontwikkeling en lokale betrokkenheid

Van de 9,6 hectare is 2 hectare aan de oostkant gereserveerd voor natuurontwikkeling en als bufferzone voor omwonenden. Het park kan jaarlijks ongeveer 7.500. MWh opwekken, dat is genoeg voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 2500 huishoudens. De vergunningsaanvraag is in december 2023 ingediend bij de gemeente Neder-Betuwe. De Batouwse wil zo snel mogelijk voor de helft eigenaar van het project worden en het na de bouw volledig overnemen van Greencells.

Landschappelijke inrichting

Meer informatie

Wil je meer weten over het zonnepark, het proces en de participatiemogelijkheden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden en ontvang je een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst begin juli. Dit is dan niet alleen een mooie gelegenheid om informatie te verkrijgen, maar ook om elkaar beter te leren kennen.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Belangrijke informatie voor deelname in Dalwagen